Der er frist den 23. september for at få del i 38,3 mio. kr. til udvikling af undervisningsforløb inden for grøn omstilling og bæredygtighed

STUK har nu åbnet for puljen til udvikling og afprøvning af undervisningsforløb på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser inden for grøn omstilling og bæredygtighed.

Puljen har til formål at støtte udvikling og afprøvning af undervisningsforløb, der bidrager til, at elever på erhvervsuddannelserne og AMU-kursister opnår kompetencer inden for klimatilpasning og grøn omstilling. Puljen støtter projekter, hvor udbydere af erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser arbejder med at udvikle (eller videreudvikle) undervisningsforløb, der med afsæt i eksisterende viden og erfaringer understøtter fremtidens kompetencebehov i relation til den grønne omstilling.

For begge uddannelsesområder forstås undervisningsforløb bredt som undervisning, faglige aktiviteter og arrangementer samt øvrigt arbejde, der bidrager til, at elever på erhvervsuddannelserne og AMU-kursister opnår kompetencer inden for klimatilpasning og grøn omstilling. Et undervisningsforløb kan bestå af flere sammenhængende delforløb og kombinere flere fag mv. Puljen kan søges af alle godkendte udbydere af erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser alene eller i samarbejde med andre udbydere. Projektperioden løber 2023 – 2025. Se mere i vejledning om puljen.

fotostuk

Der er mange muligheder i puljen for at få udviklet og afprøvet uddannelsesforløb målrettet de merkantile jobområder og funktioner i virksomhederne. Bemærk at projekter skal koordineres med de faglige udvalg eller HAKL.De faglige udvalg og HAKL deltager gerne i projekter om udvikling af uddannelsesforløb for AMU-kursister eller på de merkantile erhvervsuddannelser, der understøtter den grønne omstilling i virksomhederne på det merkantile område.

STUK’s hjemmeside kan udbyderne finde yderligere informationer og skabeloner i forhold til puljen.

Udbydere kan i forbindelse med projekter og ansøgning til puljen kontakte Merete Christoffersen i Uddannelsesnævnet, der koordinerer i forhold til de faglige udvalg og HAKL.