Sæt kryds i kalenderen den 15. november 2022

De merkantile faglige udvalg holder i efteråret en konference på Fyn målrettet medarbejdere, der er beskæftiget med det lærepladsunderstøttende arbejde inden for de merkantile uddannelser.

På konferencen vil der være oplæg og workshops, som dels fortæller om nye initiativer under Trepartsaftalens AUB-indsatser og dels præsenterer resultaterne fra de første indsatser. De faglige udvalg er f.eks. i samarbejde med en række skoler og CompanYoung i gang med at udvikle digitale læringsforløb til skolernes nye medarbejdere, videokoncepter til lærepladspræsentationer mv.

Konferencen henvender sig til lærepladskonsulenter og andre med interesse for området. Der udsendes program for konferencen efter sommerferien, og I kan også allerede nu tilmelde jer.