Uddannelsesaftaler maj måned

De positive tendenser ser ud til at fortsætte for alle uddannelserne og det samlede antal aftaler på de merkantile uddannelser er steget med 7% sammenlignet med sidste år.

indgaaedeaftalermaj

De positive tendenser ser ud til at fortsætte for alle uddannelserne og det samlede antal aftaler på de merkantile uddannelser er steget med 7% sammenlignet med sidste år.

Tidlig aftaleindgåelse

I sidste måneds opgørelse havde sekretariatet fokus på den tidlige aftaleindgåelse. I opgørelsen for april måned var der en tendens til, at uddannelsesaftalerne blev indgået tidligere på året end i de foregående år.

I den nyeste opgørelse er der dog kommet en stigning i antallet af aftaler i maj måned, som umiddelbart afkræfter tesen om, at aftalerne bliver indgået tidligere. 

indgaedeaftalerudviklingjanmaj

Ovenstående opgørelse omfatter alle elevtyper og der er her et betragteligt antal elever med eux, som generelt indgår uddannelsesaftaler en smule senere. .

Opdeler man elevtyperne i hhv. elever med/uden eux, får man et skarpere billede af udviklingen.

maj aftaler ekskl eux.pngmaj aftaler inkl eux.png