Tandklinikassistentuddannelsen pr. 1. august 2022

Den nye bekendtgørelse for tandklinikassistent er netop godkendt og offentliggjort på retsinformation.dk. Udkastet til den nye uddannelsesordning, som træder i kraft den 1. august 2022, er således sendt i høring hos skolerne med svarfrist den 22. juni.

Der er med udstedelsen af den nye bekendtgørelse kun foretaget mindre ændringer i uddannelsen, som anføres i uddannelsesordningen:

  • Justering af specialefag og oplæringsmål