De uddannelsesspecifikke fag, GF2

De uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets 2. del, GF2, er blevet nybeskrevet.

Aftalen "Fra folkeskolen til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden" fra 2018 omfattede en forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem. Derfor er de nye uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger pr. 1. august 2022 på flere punkter anderledes end hidtil. Læs nærmere i nyheden Uddannelsesordningerne er sendt i høring. Læs nærmere om indholdet i de nye uddannelsesspecifikke fag indenfor: 

De faglige udvalg skal fremover alene beskrive det uddannelsesspecifikke fag på GF2 med kompetencemål og ikke som i dag tredelt med både kompetencer, færdigheder og viden. Det giver en større frihed til, at skolerne selv vælger, hvilke konkrete færdigheder og viden man vil vægte i undervisningen.

Samtidigt ændres taksonomien for USF fra ”grundlæggende” til at følge samme taksonomi, som gælder for de uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet. De faglige udvalg er derfor blevet bedt om at justere målene i USF til de to niveauer; begynderniveau og rutineret niveau.

Formålet med undervisningen er, at eleven opnår centrale kompetencer, som er nødvendige for, at eleven kan begynde oplæringen i en virksomhed og deltage i arbejdsprocesser. De faglige udvalg håber samtidigt, at undervisningen kan være med til at give eleven en indsigt i, hvilke spændende jobs og karrieremuligheder uddannelsen leder frem til.

Målene for USF fremgår af de enkelte uddannelsesbekendtgørelsers § 3. Læs nærmere om USF i de enkelte uddannelser i nyhederne