Detailhandelsuddannelsen med specialer pr. 1. august 2022

Den nye bekendtgørelse for detailhandelsuddannelsen er netop godkendt og offentliggjort på retsinformation.dk. Udkastet til den nye uddannelsesordning, som træder i kraft den 1. august 2022, er således sendt i høring hos skolerne med svarfrist den 14. juni.

Der er med udstedelsen af den nye bekendtgørelse kun foretaget en mindre ændring i uddannelsen, som anføres i uddannelsesordningen:

  • Profilen, radio/TV og multimedier, tilknyttet trin 1, salgsassistent med profil, nedlægges som følge af lavt optag gennem en årrække.