HAKL holder møde med Videncentrene Viden om Data og Digital Handel

I forbindelse med HAKLs arbejde med afdækning og udvikling af kurser og kursusforløb under temaet grøn omstilling og bæredygtighed, holder HAKL den 16. maj møde med videncentrene Viden om Data og Viden om Digital Handel.

Foruden HAKL er de faglige udvalg på det merkantile område og referencegrupperne for ledelse, medier og kommunikation samt det statslige område inviteret til at deltage.

Fra Viden om Data og Viden om Digital Handel deltager centercheferne, Mette Kronborg Laursen og Lars Henrik Larsen. De to videnscenterchefer vil give en status for videncentrenes arbejde med grøn omstilling ift. AMU.

natureg931c18db61920

AMU og den grønne omstilling er nyt uddannelsesområde for videncentrene, og er et resultat af udmøntning af finanslovsaftalen for 2021 om opkvalificering og efteruddannelse inden for klimatilpasning og grøn omstilling, hvor de 9 videncentre fik bevilget 6 mio. kr. hver i perioden 2021 – 24.

Efter en introduktion til videncentrenes arbejde og deres status på de nye arbejdsopgaver ift. det ny indsatsområde grøn omstilling, vil der være en fælles drøftelse. Her vil HAKL og videncentrene drøfte mulige samarbejdsflader i forbindelse med behovsafdækning, udvikling af undervisningsmaterialer, opkvalificering af undervisere mm.

Vi glæder os til et spændende møde!