Den faglige profil for specialet økonomi justeres

Specialefagsstrukturen for økonomi er justeret, så de bundne specialefag nu udgør 6 uger mod hidtil 5 uger. Det samlede antal uger med specialefag er dog uændret, fordi antal skoleuger til valgfrie specialefag samtidigt er reduceret med en uge.

Justeringerne sker for at imødekomme den øgede digitalisering inden for virksomhedernes økonomifunktioner, hvor en række arbejdsprocesser ændrer karakter i takt med, at fakturering, betalinger, rykkerprocedurer, bogføring, afstemning mv. i stigende grad foregår helt eller delvist digitalt.

Eleverne skal i takt med digitaliseringen kunne indgå i mere komplekse økonomifunktioner, fordi der bliver færre manuelle funktioner, og elevernes forståelse af økonomiske sammenhænge inden for virksomhedsdrift skal derfor øges. Specialefagenes funktion bliver i øget grad at give eleverne en forståelse af, hvorfor de skal gøre, som de gør og hvilke konsekvenser deres valg har, hvad enten det handler om at vælge det rette kontonummer eller den rette sats.

De bundne specialefag justeres pr. 1. august 2022, mens Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser forventer, at de valgfrie specialefag justeres pr. 1. januar 2023. Målene for læringen i virksomhederne skal også have et eftersyn og eventuelt justeres, og dette arbejde forventes afsluttet i 2023.

De nye bundne fag og justeringer i de eksisterende fag vil fremgå af den nye uddannelsesordning, der sendes i høring inden for kort tid.