Kontoruddannelsen pr. 1. august 2022

Fra og med den 1. august 2022 består kontoruddannelsen alene af 6 specialer, idet specialet lægesekretær nedlægges. Læs mere i nyheden Specialet lægesekretær nedlægges.

Samtidigt har både specialet administration og specialet økonomi fået en lidt ændret specialefagsstruktur, hvor en øget del af skoleundervisningen bliver bundne specialefag. Læs nærmere herom i Datahåndtering er en af kernekompetencerne i specialet administration og Den faglige profil for specialet økonomi justeres.

Slutmålene for de 6 specialer er blevet ajourført, så kompetencemålene bedre afspejler specialets profil. Men bortset fra ændringerne i specialet administration og specialet økonomi er der ikke tilsigtet en ændring i specialernes faglige profil.

Skolerne kan i den lokale undervisningsplan fastsætte overgangsordninger for elever, der allerede er i gang med kontoruddannelsen, så disse elever kan overflyttes til og følge rammerne i den nye uddannelsesbekendtgørelse. Læs nærmere i § 9 i den nye uddannelsesbekendtgørelse.