Antallet af ansøgere til det merkantile grundforløb falder igen i år

Antallet af unge, der søger ind på det merkantile grundforløb efter at have afsluttet folkeskolen er igen i år faldet. I år er 1.797 unge søgt ind på det merkantile grundforløb som 1. prioritet. 

Antallet af unge, der søger ind på det merkantile grundforløb som 1. prioritet efter afsluttet grundskole er faldet med 173 elever, når man sammenligner med sidste år og med 690 siden 2018, hvor ansøgningstallet var på sit højeste siden reformen. 

ansoegningstal

Andelen af elever, der vælger eux, er stabil

Ligesom det generelle ansøgningsmønster, har antallet af elever, der søger ind på det merkantile grundforløb med eux, været faldende. Antallet er dog ikke faldet lige så meget som antallet af elever, der søger ind uden eux. 

Dermed er andelen af elever, som starter på grundforløbet med eux, steget til 60%, hvor den har ligget stabilt siden 2020.

ansoegereeux

 

Andel af elever, der ikke er vurderet uddannelsesparat, stiger

Antallet af ansøgere til det merkantile grundforløb, som er vurderet uddannelsesparate, har ligeledes været faldende siden 2018. I Det har antallet af elever, som ikke er vurderet uddannelsesparate. Antallet af ansøgere, der var vurderet uddannelsesparate, toppede i 2018 med 2.278 ansøgninger, men tallet er siden faldet til 1.462 i år. Andelen af elever, der er vurderet uddannelsesparate var på sit højeste i 2015, da 95,4% af ansøgerne var vurderet uddannelsesparate - Det tal er i år faldet til 81,4%.

uddannelsesparat