Bæredygtighedskurser på landsdækkende positivliste fra 1. marts

Fra den 1. marts 2022 forventes en ny landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse at træde i kraft.

HAKL har bl.a. prioriteret, at de 5 nye kurser i bæredygtighed og grøn omstilling, der er udviklet i 2021, er med på den landsdækkende positivliste. Det drejer sig om kurserne:

  • Introduktion til bæredygtig omstilling (49785) 2 dage
  • Cirkulær forretningsforståelse (49893) 2 dage – forhåndsgodkendt/på vej
  • Bæredygtigt indkøb (49683) 2 dage
  • Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling (45214) 3 dage
  • Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed (45251) 2 dage

Kurserne kan tages selvstændigt eller sættes sammen med andre relevante kurser på listen, og giver dermed ledige mulighed for at blive opkvalificeret og få den nyeste viden om fx verdensmål og cirkulære forretningsmodeller, mærknings- og certificeringsordninger mv.

Bæredygtigt indkøb
Fx lærer deltageren på Bæredygtigt indkøb at vurdere produkter i forhold til bæredygtighed inden for et valgt område ud fra kendskab til miljøkrav, mærkningsordninger, certificeringer, livscyklusanalyser (LCA), beregning af et produkts samlede omkostninger (TCO), genanvendelse af produkter og materialer og den tredobbelte bundlinje. Foruden at deltageren kan medvirke til udvikling af en bæredygtig indkøbspraksis.

Tværgående, introducerende kurser til bæredygtighed
Kurset Bæredygtig indkøb er relevant inden for flere brancher og områder, fx detail og handel, offentlig og privat administration og tilkoblet flere af HAKLs FKB´er. Også kurserne i introduktion til bæredygtig omstilling og ledelseskurserne i bæredygtig forretningsudvikling mm. er tværgående kurser.

Administrativ koordinator fokus på cirkulær forretningsforståelse og data
Det nye kursus i cirkulær forretningsforståelse kommer desuden til at indgå i det nye jobrettede forløb Administrativ koordinator. Dette forløb giver administrative kompetencer inden for projektarbejde – og projektkoordinering, møde- og webinardeltagelse, innovativ og bæredygtig omstilling af processer, datahåndtering, cirkulær økonomi og kommunikation mm. Forløbet har en varighed på 27 dage.

Se kurserne på amukurs.dk under menuen Bæredygtighed.