Antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 2021 endte højere end året før

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 2021 på det merkantile område overgik det samlede antal for 2020 med 3%.

Stigningen i antallet af indgåede aftaler er primært sket på handelsuddannelsen og kontoruddannelsen, der er steget med hhv. 28% og 6% sammenlignet med sidste år.

Aftaler 2021 december

Detailhandelsuddannelsen er gået tilbage ift. 2020, men antallet af indgåede uddannelsesaftaler i år er stadig højere end i 2019, hvor der blev indgået 3.339 detailaftaler.

indgaedeaftaler2021