Antallet af aftaler med EUX'ere stiger og regionerne vækster

Der blev indgået flere aftaler med EUXere i 2020, og så er flere af regionerne oppe i grønne tal. 

EUX' ere er svære at blive kloge på. Vi har længe savnet dem i vores praktikpladstal, men nu tyder noget på, at de er på vej tilbage. I Uddannelsesnævnets seneste opgørelse viser det sig nemlig, at antallet af uddannelsesaftaler med EUX' ere er steget i 2020. 

eux   

Der blev indgået 262 flere aftaler med EUX' ere i 2020 end i 2019, hvilket svarer til en stigning på over 20%. 
Det er specielt på bekostning af EUD´erne, da antallet af elever med gymnasial baggrund stort set er uændret.  

Derudover har vi kunne konstatere, at udviklingen i antal indgåede aftaler har været forskellig i landets 5 regioner.
I Region Nordjylland, Sjælland og Syddanmark er der indgået flere aftaler, mens Region Hovestaden er gået tilbage 

regionstal1

I Region Syddanmark er der sket et regulært boom i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på detailhandelsuddannelsen. en stigning på 19%, hvilket svarer til 150 flere aftaler, må siges at være en vaskeægte succeshistorie.

De 150 detailaftaler er med til at trække hele Regionens total op i grønne tal og en samlet vækst på 4%.