Digital Handel når magisk grænse to gange

Specialerne Digital Handel B2C på detailhandelsuddannelsen og Digital Handel B2B på handelsuddannelsen nåede i sidste måned en magisk grænse - Der er nemlig 100 elever, der er i gang med specialerne.

Specialerne er identiske og trådte begge i kraft i august 2018. Her tre år efter er specialerne begge nået 100 igangværende uddannelsesaftaler. 

igangvaerendeaftaler

 Med 84 af de i alt 208 aftaler ligger Region Midtjylland i top, mens Region Hovedstaden med 50 aftaler er den region med næstflest igangværende elever. 

laerestedetsregion