Den grundlæggende lederuddannelse fejrer 20-års fødselsdag

Den grundlæggende lederuddannelse kan i år fejre 20-års fødselsdag. Den grundlæggende lederuddannelse er en af de største succeshistorier inden for arbejdsmarkedsuddannelserne.

gluhaklnyhed

Den grundlæggende lederuddannelse har siden 2001 betydet startskuddet for tusindvis af lederaspiranter ud i nye ledelsesopgaver og en karriere inden for ledelse. Successen skyldes bl.a. et gennemgående højt kvalitetsniveau, at uddannelsen er praksisorienteret og at den foregår i et tæt samspil med virksomhederne og veksler mellem teori og praksis.

Den grundlæggende lederuddannelse gennemgår løbende evaluering og udvikling, så den altid er tidssvarende ift. ledernes konkrete hverdag ude i virksomhederne. Senest er den grundlæggende lederuddannelse revideret i forhold til bl.a. bæredygtighed og distanceledelse. Uddannelsesforløbet tilbydes hos udbydere over hele landet både med fysisk fremmøde, blended learning samt som online forløb.

Der er i den forbindelse udviklet nye undervisningsmaterialer til uddannelsen, hvor bl.a. bæredygtighed og ledelse på distancen er nye perspektiver. Desuden er der til elementerne ”Kommunikation som ledelsesværktøj” samt ”Mødeledelse” udviklet digitale interaktive mikrolæringselementer, der kan anvendes i forberedelse til uddannelsen, i forbindelse med forløbet samt til repetition og genbesøg efter uddannelsen (Link til materialerne her).

I dag kan man ved at gennemføre Den grundlæggende lederuddannelse opnå 10 ECTS-point gennem et afkortet modul i ”Ledelse i praksis”, der er et modul i ”Akademiuddannelse i Ledelse”. Det viser at niveauet af Den grundlæggende lederuddannelse er højt og giver et godt fundament til at bygge ovenpå med mere lederuddannelse.

Vi ønsker Den grundlæggende lederuddannelse tillykke med fødselsdagen og glæder os til endnu flere nye kursister de næste 20 år.