Ny beskrivelse af det uddannelsesspecifikke fag på GF2

Børne- og Undervisningsministeriet er i gang med at implementere et nyt beskrivelsessystem for erhvervsuddannelserne, og i den forbindelse skal det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets 2. del forenkles og nybeskrives.

Den nuværende tredelte beskrivelse i kompetence-, færdighed- og vidensmål skal slankes til udelukkende at bestå af kompetencemål, men målet for faget er stadig at fastlægge de erhvervsfaglige kompetencer, som er nødvendige og relevante for, at eleven kan overgå til hovedforløbet.
 
De merkantile faglige udvalg er derfor i gang med at konvertere den nuværende beskrivelse til rene kompetencemål, og i udgangspunkt vil udvalgene fastholde de nuværende kompetencer og forventer ikke at ændre afgørende i indholdet i de uddannelsesspecifikke fag. Uddannelsesnævnet vil dog opfordre skolerne til at kontakte konsulenterne i Uddannelsesnævnet, hvis man ser behov for at ændre det nuværende indhold i de uddannelsesspecifikke fag og f.eks. udskifte kompetencer eller justere niveauet i fagene.
 
Med reformen i 2015 blev det et krav, at hver erhvervsuddannelse har sit eget unikke og uddannelsesspecifikke grundforløb, og at undervisningen tilrettelægges med henblik på at give eleverne indblik i den konkrete uddannelses arbejdsfunktioner, metoder og faglighed. Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser og Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen fastlagde dog efterfølgende i 2019, at målene for de to uddannelsers uddannelsesspecifikke fag formelt set er identiske og dermed giver en reel skiftekompetence, men det fjernede ikke kravet om, at undervisningen skal tilrettelægges målrettet henholdsvis detailhandelsuddannelsen og handelsuddannelsen, og at der fortsat er tale om to forskellige grundforløbsprøver, som orienterer sig mod to forskellige markeder, hhv. B2B og B2C. Det samme gælder den samtidige indførelse af skiftekompetence for elever med bevis for eux 1. del.
 
Det er afgørende for de faglige udvalg, at de uddannelsesspecifikke fag forbereder eleverne på de lærepladser, der venter dem, og at faget både kan være med til at afklare og motivere eleverne til at overgå til hovedforløbet, og Uddannelsesnævnet hører derfor gerne om alle gode forslag, der kan være med til at sikre et praksisnært og motiverende uddannelsesspecifikt fag.