Prøveresultater 2020 på HAKL

I 2020 var der 3% af de kursister, der gik til prøve på et af HAKLs kurser, der ikke bestod. I faktiske tal var det 2.045. 53.856 kursister gik til prøve og bestod. Det er flotte tal, når man tænker på, at der var omkring 70.000 kursister der deltog i et kursus med prøve.

15% svarende til 8.299 kursister opnåede ikke bevis på grund af afbrud eller udeblivelse fra prøve. Det høje antal formodes bl.a. at skyldes nødlukningen på grund af corona i store dele af 2020, og som fortsatte ind i 2021.

proeveresultater