Kurser inden for detailhandel udgør stadig større andel af HAKLs aktivitet.

Den samlede nedgang i aktiviteten på HAKLs område, fordeler sig ikke ligeligt blandt job- og kursusområderne (FKB´er). På Ledelse faldt antallet af kursusdeltagelser med 31%, mens faldet på hhv. Administration og Detailhandel blot var på 14,5% og 9,5%.

andeleafhaklskursusaktivitet

Dermed udgør kurser på Detailhandel nu 18,6% af den samlede HAKL-aktivitet, hvilket er det højeste siden 2008, som ministeriets database tidligst kan finde data for.

Aktiviteten på Offentlig forvaltning og sagsbehandling faldt med 46%, og jobområdet er nu det 4. største.