EUX-elever starter hurtigere i uddannelsesaftaler

Kigger man på overgangsfrekvenserne for elever med og uden EUX, tegner der sig et klart billede - Der er nemlig størst overgang til hovedforløbet, hvis du er EUX´er.

Andelen af EUX-elever, der indgår en uddannelsesaftale er højere end samme andel for elever uden EUX. Det viser tal fra Undervisningsministeriets statistikportal Uddannelsesstatistik.dk  

overgang6maaneder

Overgangsfrekvensen viser status for eleverne 3 måneder efter endt grundforløb. 

Den samlede overgangsfrekvens for EUX-eleverne bliver også påvirket af, at flere elever er i skolepraktik. Den samlede overgang til hovedforløbet for EUX-elever var i 2020 75,2%, mens den for de øvrige elever var 62,6%. 

Sammenligner man med overgangsfrekvensen efter 6 måneder, er andelen af EUX-eleverne i skolepraktik næsten halveret, mens andelen af elever uden EUX er steget en smule.

 overgang6maaneder

Overgangsfrekvenserne er for elever, der har afsluttet grundforløbet i kalenderåret 2020.