Nye tal for overgangsfrekvenser.

På Detail, Handel og Kontor er den samlede overgangsfrekvens fra GF2 til uddannelsesaftaler faldet i 2020.

I 2017 var 48% af eleverne i gang med hovedforløbet. Det tal er i 2020 faldet til 41%.

Andelen af elever, der er i skolepraktik 3 måneder efter endt grundforløb er faldet fra 11% til 8,4%, men samtidig er andelen af elever, der er i uddannelsesaftaler efter tre måneder faldet fra 37,2% til 32,6%.

overgangtotal1

Udviklingen er ikke ens på de forskellige uddannelser. Overgangen til uddannelsesaftaler er steget en smule på Detail, mens den er faldet på både Handel og Kontor.

overgangtotal1