Stadig stor vækst i antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Sidste års nedlukning giver os stadig store væksttal på alle uddannelserne og en samlet vækst på 44% for de merkantile erhvervsuddannelser.

Årsoversigterne i de respektive opgørelser på hjemmesiden viser dog også, at der fra juni måned 2020 og resten af året blev indgået væsentligt flere aftaler, end normalt, og væksten på 44% kommer derfor med stor sandsynlighed til at svinde i løbet af sommeren og efteråret.

Ikke ensartet vækst i regionerne

Der er fortsat stor forskel på, hvordan de forskellige uddannelser klarer sig i regionerne. Den store udvikling på Handelsuddannelsen skyldes i høj grad en stigning på 112% i region Midtjylland (er gået fra 95 aftaler til 201) mens Region Sjælland ”Blot” er steget med 66% (er gået fra 32 til 53 aftaler).

33

På Detailhandelsuddannelsen er der ligeledes store regionale forskelle. Bedst står det til i Region Syddanmark, hvor der antallet af aftaler er steget med 45%.

3