Tilgang til de merkantile GF2 falder.

Ministeriet har for nyligt offentliggjort tilgangen til erhvervsuddannelserne for årets første kvartal på uddannelsesstatistik.dk. Af disse tal fremgår det, at tilgangen til de merkantile GF 2 er faldet.

udviklingpauddannelserne 

udviklingparegioner

*Tallene er fordelt på elevernes bopælskommune

Der en lille fremgang i Region Hovedstaden, som blandt andet bæres af en stigning i tilgangen til Handels- og Detailhandelsuddannelsen:

  Uddannelse 2020 2021 %-udvikling

Region Hovedstaden

Detailhandelsuddannelse

405

432

+7%

 

Handelsuddannelse

411

465

+13%

 

Den største stigning i tilgangen findes på Handelsuddannelsen i Region Nordjylland. Her er 190 startet på grundforløbet sammenlignet med 145 i samme periode sidste år. 

Opgørelsen omfatter indtil videre årets første tre måneder. Vi sammenligner derfor tallene fra før Covid-19 i 2020 med tal for et nedlukket 2021