Optimering af de jobrettede uddannelsesforløb 2022

Digitalt spørgeskema udsendt til vejledere i a-kasse og uddannelsesvejledere i HK-afdelinger

Efteruddannelsesudvalget (HAKL) har netop bedt vejledere i a-kassen, uddannelsesvejledere i HK-afdelinger og udbydernes kursuschefer om at besvare et digitalt spørgeskema om de jobrettede uddannelsesforløb til ledige.

Det er nyt at vejledere i a-kassen og uddannelsesvejledere i HK-afdelinger spørges, men de har sammen med udbyderens kursuschefer værdifuld viden og erfaringer med udbuddet og de lediges jobmuligheder bagefter, som HAKL gerne vil inddrage i det videre arbejde.

Spørgeskemaet er et led i HAKLs forberedelse af, hvilke 10 jobrettede uddannelsesforløb, der skal indmeldes til den nationale positivliste 2022 for 6 ugers jobrettet uddannelse. Indmeldingen sker i efteråret, som den ny positivliste træder i kraft 1. marts året efter.

De jobrettede uddannelsesforløb består af praksisnære AMU-kurser, som ledige kan lade sig inspirere af, når de skal vælge efteruddannelse.