Praksis for afkortning af uddannelsestiden ved faglært job i offentlige institutioner er ændret

OmKOF justerer sin praksis for afkortning af uddannelsestiden, så elever, der får tilbud om at tiltræde et job som faglært inden for samme offentlige virksomhed/institution, har mulighed for at få afkortet deres uddannelsestid og tiltræde jobbet, hvis der kun er nogle få måneder til, at eleven skulle være udlært.

OmKOF har haft en praksis om ikke at imødekomme ansøgninger i forbindelse med tilbud om ansættelse som faglært inden for den samme offentlige myndighed/institution, som har ansat eleven. Lærestedet er i stedet blevet vejledt til at udlåne eleven til den nye stilling frem til uddannelsesaftalens udløb, hvis det har kunne forenes med oplæringskravene.

Men OmKOF har nu besluttet at ændre denne praksis fra og med 25. maj 2021. OmKOF følger udviklingen i ansøgninger og evaluerer i 2023 om gammel praksis helt skal bortfalde.

Læs mere her: Afkortning eller forlængelse af uddannelsestid