Stor vækst i antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Sammenligner man antallet af indgåede uddannelsesaftaler med samme periode sidste år, så er der tocifrede vækstrater på alle uddannelserne og næsten en fordobling i antallet af aftaler på Handelsuddannelsen.

De store procentvise ændringer skyldes sammenligningen med sidste års nedlukning. Der blev indgået meget få aftaler i starten af Corona, og der er derfor indgået relativt flere i 2021. Der blev dog indgået mange aftaler i sommeren og efteråret 2020 og vi forventer derfor, at væksten bliver udlignet efter sommerferien.

praktikpladstal

Sammenligner man udviklingen med forrige år, er der indgået 7% flere aftaler. Her kan genåbningen være en faktor, da flere virksomheder kan have udskudt aftaleindgåelse fra 2020 til 2021, og væksten derfor skyldes efterslæb. 

praktikpladstal