Supplerende grund- og hovedforløbsundervisning

Børne- og Undervisningsministeriet har fastlagt rammer for supplerende grund- og hovedforløbsundervisning til elever med fagligt efterslæb.

Hvis eleven har en uddannelsesaftale, kan der indgås et tillæg til uddannelsesaftalen, der omfatter den supplerende undervisning, men tillægget forudsætter, at det faglige udvalg godkender forlængelsen af uddannelsestiden.

Der vil formentlig kun være få uddannelsesaftaler på det merkantile område, hvor det kan blive nødvendigt med supplerende undervisning. Derfor udmelder de faglige udvalg i Uddannelsesnævnet ikke en generel forhåndsgodkendelse af  forlængelse af uddannelsestiden. Det betyder, at elev og virksomhed skal søge det faglige udvalgs konkrete godkendelse, hvis de vil forlænge uddannelsesaftalen på grund af skolens tilbud om supplerende undervisning.

Læs nærmere i ministeriets nye bekendtgørelse og brev af 31. marts 2021 om fagligt efterslæb.

Særligt i forhold til fagprøven

Hvis elevens arbejde med fagprøven har været begrænset af nedlukningen, har de merkantile faglige udvalg i stedet allerede udmeldt forskellige muligheder for at tilpasse fagprøven, se nærmere de faglige udvalgs spørgsmål/svar på hjemmesiden.