Bekendtgørelsen til fitnessuddannelsen er udstedt

Ministeriet har udstedt ny bekendtgørelse om fitnessuddannelsen - Der er ændret i adgangskravene til hovedforløbet. 

For at blive optaget på hovedforløbet skal eleven nu have bestået de tre grundfag: Afsætning, Virksomhedsøkonomi og Psykologi. Tidligere var det skulle eleven have gennemført fagene. 

Afsluttende prøve og udstedelse af skolebevis

I forhold til den afsluttende prøve er der også sket ændringer, således at eleven nu også skal have bestået grundfaget Psykologi på D-niveau for at skolen kan udstede skolebevis.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2021. Den nye bekendtgørelse gælder for alle, der påbegynder uddannelsen den 1. august 2021 eller senere, mens den gamle bekendtgørelse fortsat gælder for alle, der har påbegyndt uddannelsen eller indgået en uddannelsesaftale inden den 1. august 2021.