Tandklinikassistentuddannelsens nye uddannelsesordning er sendt i høring hos skolerne.

Udkast til tandklinikassistentuddannelsens nye uddannelsesordning, som træder i kraft den 1. august 2021, er sendt i høring hos skolerne. 

Den nye uddannelsesordning bidrager til den stadige udvikling af uddannelsen til tandklinikassistent og dermed er flere specialefag blevet ændret og der er udviklet to nye valgfri specialefag.

Det valgfri specialefag Laboratoriearbejde er ændret, så anvendelsen af ny teknologi i højere grad skal afspejles i specialefaget.

Det valgfri specialefag Kommunal tandpleje vælges sjældent af eleverne, hvorfor det faglige udvalg har valgt at opdele specialefaget i to nye specialefag: Tandpleje for børn og unge samt Omsorgs-, special- og socialtandplejen. Begge specialefag af en uges varighed.

Det er begge vigtige specialefag, der kan bidrage til elevernes viden om tandpleje til forskellige samfundsgrupper og en opdeling af Kommunal tandpleje vil skabe fokus og målrette den faglighed som eleven kan opnå.

Udvikling og opdatering af specialefagene er sket i tæt samarbejde med de udbydende skoler.

Der er høringsfrist den 5. april.