Så er den nye bekendtgørelse for detailhandelsuddannelsen godkendt og klar til ikrafttrædelse pr. 1. august 2021.

Så er den nye bekendtgørelse for detailhandelsuddannelsen godkendt og klar til ikrafttrædelse pr. 1. august 2021.

Udkastet til den nye uddannelsesordning, som ligeledes træder i kraft den 1. august 2021, er samtidig sendt i høring hos skolerne. 

Den nye uddannelsesordning medfører en nedlæggelse af profilen nærbutik og en ajourføring af de bundne specialefag tilknyttet specialerne blomsterdekoratør og dekoratør/ visual merchandiser.

Bæredygtighed, digitalt salg og sociale medier er de seneste år blevet centrale begreber i detailhandlen og derfor er har det været vigtigt at få indskrevet dem i de bundne specialefag.

Ændringerne kommer i naturlig forlængelse af sidste års ajourføring af de bundne specialefag på trin 1, salgsassistent, hvor der også var fokus på at få digital handel og bæredygtighed på skoleskemaet.

Der er høringsfrist den 5. april.