Praktikpladssituationen, august 2020

Der er nye statistiske opgørelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside. Nedenfor medtages hovedkonklusioner og -tal, mens de detaljerede opgørelser og kommentarer findes på hjemmesiden. 

Praktikpladssituationen, august 2020

Indgåede aftaler i forhold til samme tid sidste år:

Detail -6%
Event -43%
Handel -18%
Kontor -14%
Fitness 244% og
Tandklinikassistentuddannelsen -2%

På Detailhandelsuddannelsen er der fremgang i antallet af indgåede aftaler på profilerne Dagligvarer (37%) og Byggemarked, værktøj og beslag (28%), mens der også bliver indgået flere aftaler på specialet Indkøbsassistent (11%) på Handelsuddannelsen.

Desværre er antallet af aftaler for 2020 gået tilbage med 11%.

Fremgangen på Fitnessuddannelsen sker på flere fronter. Der er i år indgået 15 aftaler på det nye trin 2, Fitness Manager og så er der indgået over dobbelt så mange uddannelsesaftaler på specialet Fysisk Træning.

 På de to Digital Handel specialer (B2B og B2C) er der nu 92 elever på igangværende uddannelsesaftaler.