Nye praktikvejlederkurser i AMU

Lige før sommeren blev der godkendt 2 nye praktikvejlederkurser i AMU.

49234 målrettet den oplæringsansvarlige, lægger vægt på den daglige, praktiske kommunikation og oplæring ift. de opgaver, som eleven skal oplæres i.

49234 EUD-praktikvejledning for den oplæringsansvarlige (1 dags varighed)

49580 målrettet den uddannelsesansvarlige, lægger vægt på kendskab til lovgivningen i relation til den pågældende elev/uddannelse og planlægningen af uddannelsesforløbet i relation hertil.

49580 EUD-praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige (1 dags varighed)

Begge kurser kan være relevante for én og samme person, det afhænger af, hvordan virksomheden har organiseret arbejdet med eleven/eleverne.

Kurserne afløser 40503 (HAKL) og 45917 (BAI). Fremover er det BAI, der er udviklingsansvarlig for de 2 praktikvejlederkurser i AMU, der er placeret i 2270 Obligatorisk Fælleskatalog.

Kurserne er resultatet af grundige analyse- og udviklingsarbejder foretaget af BAI og af HAKL, KHRU, ETIE, TUR og SUS i samarbejde med deltagende erhvervsskoler og koordineret med alle efteruddannelsesudvalg, så de gerne skulle kunne rumme alle relevante aspekter ift. elever og virksomheder.