HAKLs kursusaktivitet for 2019

Aktiviteten på HAKL-kurser i 2019 er opgjort. Kursister i beskæftigelse er det samme som i 2018.

Antallet af kursister, der ved kursusdeltagelsen var i beskæftigelse, udgør stadig hovedparten af kursisterne i 2019 med knap 2/3 af alle kursister. Antallet har ikke rykket sig fra 2018 til 2019. I 2018 var 67.351 af deltagerne i beskæftigelse, mens det i 2019 var 67.301.
Alligevel er den totale aktivitet på HAKL faldet med 8%. Årsagen til dette skal primært findes blandt kursusdeltagerne på dagpenge.

hakldata

Forrige år lå aktiviteten for dagpengemodtagere på 39.653, men dette tal faldt til 30.484 i 2019 - et fald på 23%.
Det fortsatte fald for kursusdeltagere på dagpenge må tilskrives den økonomiske konjunktur frem til udgangen af 2019.
Med 105.000 kursusdeltagere i 2019 faldt kursusdeltagelsen med 8,46% sammenlignet med 2018, Det samlede antal kursusdeltagelser for alle EUU steg med 0,3%.