Detailhandelsuddannelsen pr. 1. august 2020

Justeringer i detailhandelsuddannelsen omfatter ajourføring af bundne og valgfrie specialefag tilknyttet trin 1 salgsassistent/ salgsassistent med profil, oprettelse af en række nye valgfrie specialefag samt nedlæggelse af specialefag uden aktivitet.

De bundne og valgfrie specialefag er ajourført med henblik på at styrke elevernes kompetencer inden for digital handel og bæredygtighed.

På grundforløbets anden del udskiftes faget informationsteknologi med erhvervsinformatik.

Læs udkastet til uddannelsesordningen på https://www.uddannelsesnaevnet.dk/skoler/horinger