Valgfrie specialefag Covid-19

På det merkantile område har nedlukningen betydet, at stort set alle skoleophold er blevet erstattet med fjernundervisning, og Uddannelsesnævnet får tilbagemeldinger om, at der med stort engagement arbejdes intenst på at udvikle flere og flere fag til fjernundervisning. 

Planlagte skoleophold 

Flest mulige uddannelsesforløb skal gennemføres til tiden – både skole- og praktikdelBørne- og Undervisningsministeriet har udmeldt, at skoleophold fastholdes som planlagt, og kun hvor der er enighed mellem elev og praktikvirksomhed bør skolen ændre planen for skoleophold, og de faglige udvalg bakker op om, at de bundne og valgfrie specialefag afvikles som planlagt under denne periode. For nogle brancher kan det dog være relevant at fremrykke skoleophold under nedlukningen, så der kan være bedre fokus på elevernes oplæring i praktikken, når der igen åbnes op.

Fasthold en faglig relevant profil  

De faglige udvalg er blevet spurgt, omdet ville være muligt at udbyde fag på tværs af uddannelser og specialer under nedlukningen og tilbyde en øget kompetenceudvikling udover uddannelsesordningernes rammer. Det er ikke muligt, og de faglige udvalg beder skolerne og de lokale uddannelsesudvalg fastholde uddannelsernes faglige profil og høje kvalitet i denne periode.

Der kan være valgfrie specialefag, som er bedre egnet til fjernundervisning og hjemmestudie end andre,og der kan være elever og praktikvirksomheder, der efterspørger andre specialefag end de oprindeligt havde aftalt, herunder efterspørger fagene på ekspertniveau.

Synligt udbud af fjernundervisning 

De faglige udvalg vil derfor opfordre til samarbejde mellem skolerne om at udvikle og udbyde undervisning online i relevante specialefag og offentliggøre udbud af valgfrie specialefag, så det er muligt for elever og praktikvirksomheder at søge og finde relevante fag i denne periode.