Praktikpladssituationen, oktober 2019

Der er nye statistiske opgørelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside. Nedenfor medtages hovedkonklusioner og -tal, mens de detaljerede opgørelser og kommentarer findes på hjemmesiden. 

Praktikpladssituationen, oktober 2019

Indgåede aftaler i forhold til samme tid sidste år:

Detail -3%
Event -14%
Handel +3%
Kontor +2%
Fitness -16% og
Tandklinikassistentuddannelsen -4%

Der har været en stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på Handel og Kontor, mens der på resten af uddannelserne er indgået færre aftaler end sidste år.