Få svar på spørgsmål om eux-skiftekompetence mv.

Skiftekompetencen for elever med bevis for eux 1. del gælder for både gamle og nye beviser, mens skiftekompetencen mellem detailhandelsuddannelsen og handelsuddannelsen kun gælder for nye grundforløbsbeviser.

I foråret udsendte Uddannelsesnævnet en præsentation af de nye uddannelsesbekendtgørelser pr. 1. august 2019. Præsentationen var rettet mod ”fagfolk” og medtog en række spørgsmål om blandt andet skiftekompetencesom Uddannelsesnævnet havde fået besvaret af Børne- og Undervisningsministeriet.

Uddannelsesnævnet har nu fået uddybet og opdateret en række af de oprindelige spørgsmål, og disse svar kan nu findes på en særskilt underside på Uddannelsesnævnets hjemmeside.