Praktikpladssituationen, juli 2019

Sommerferien er overstået og juli måned kan derfor opgøres. Der er, som vanligt, indgået mange aftaler henover sommeren, og det ser fortsat positivt ud for de merkantile uddannelser.

Indgåede aftaler i forhold til samme tid sidste år:

Detail +1%
Event -6%
Handel +8%
Kontor +2%
Fitness -7% og
Tandklinikassistentuddannelsen -13%

Det er fortsat Handelsuddannelsen, der er vækstet mest sammenlignet med sidste år. De 8% flere uddannelsesaftaler er primært indgået på specialet Logistikassistent samt på brancheretningerne Træ og byggematerialer og Værktøj og værktøjsmaskiner.

Også Kontoruddannelsen ligger over indeks, bl.a. på grund af en flot stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på Økonomi specialet. Her er der modtaget 23% flere aftaler i år.

Antallet af uddannelsesaftaler på Tandklinikassistentuddannelsen er faldet, men en stor del af dette fald skal findes i antallet af korte uddannelsesaftaler. Her er registreret 30 færre aftaler sammenlignet med sidste år, hvilket forklarer halvdelen af den negative udvikling.

I 2018 blev der i perioden 1. januar til 31. juli indgået 176, mens der i samme periode i 2017 og 2019 blev indgået hhv 148 og 146.

Nedgangen på Eventuddannelsen og Fitnessuddannelsen er på hhv tre og én aftale sammenlignet med sidste år.