Efterårspuljen fra AUB er klar!

Igen i år har de lokale uddannelsesudvalg mulighed for at ansøge om tilskud fra AUB til det praktikpladsopsøgende arbejde.

AUB-aktiviteterne skal ligge inden for et eller flere af følgende indsatsområder:

  1. Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på

praktikpladser eller på elever.

  1. Virksomheder, der ikke er godkendt som praktiksted eller har færre elever, end virksomheden er

godkendt til.

  1. Forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet.
  2. Elevgrupper, som har særligt svært ved at skaffe sig en praktikplads.

Fristen for påtegning hos de faglige udvalg i Uddannelsesnævnet er den 15. august 2019.

AUB’s ansøgningsfrist er den 1. september 2019. Af hensyn til de faglige udvalgs påtegninger af ansøgningerne beder vi om, at de lokale uddannelsesudvalg indsender ansøgninger til Uddannelsesnævnet i god tid og senest den 15. august 2019.

Ansøgninger, der modtages i Uddannelsesnævnet senere end torsdag den 15. august 2019, kan ikke forventes påtegnet af de faglige udvalg, men vil blive sendt videre til AUB uden påtegning.