Opgave om råovne skaffer Karina nystiftet pris

”Kapitalbinding i lageret af råovne”. Det lyder som et snævert emne, men ikke desto mindre skaffede en fagprøve med denne titel Karina Lind Clemmesen fra Scan A/S Fagprøveprisen 2019. Scan A/S er placeret i Vissenbjerg på Fyn, og Handelsuddannelsens fagprøve fra Karina er indleveret hos IBC i Kolding.

Dansk Industris (DI) og HK/Privats fagprøvepris er en nyindstiftet pris. Fagprøveprisen uddeles til elever, der har bestået fagprøven på Handelsuddannelsen med et originalt og flot resultat. Formålet med fagprøveprisen er at gøre opmærksom på de mange muligheder i Handelsuddannelsen og inspirere elever og virksomheder til at præstere noget særligt, som har betydning for virksomheden, erhvervet og branchen.

Claus Agø Hansen, uddannelsespolitisk konsulent i HK/Privat, siger:

"Man mærker begejstring for faget i Karinas fagprøve. Den viser stor forståelse for virksomheden og dyb indsigt i kunde- og logistikrelationer."

I sin begrundelse for valget af Karina skriver formandskabet for Udviklingsfondens bestyrelse: ”Når valget falder på Karinas opgave skyldes det flere faktorer. Hun har behandlet et kompliceret emne; hvilket stiller store krav til overblik og faglig indsigt i flere problemstillinger. Karinas udgangspunkt er et centralt fokuspunkt i alle store produktionsvirksomheder i dag, nemlig at spare omkostninger hvor det kan lade sig gøre. Med dette mål for øje kaster Karina sit faglige blik på Scans varelager af råovne.”

Handelsuddannelsen Fagprovepris

Direktør i Scan A/S Henrik Dalsgaard siger:
"Vi er meget glade for, at Karina vandt årets elevpris, og vi selv blev bedste praktiksted. Karina har været hos os i nogle år, inden hun blev elev og er både som medarbejder og som kollega i en klasse for sig selv."

 Uddannelseschef Lone Folmer Bertelsen, DI, er også begejstret for Karina Lind Clemmesens opgave og benytter lejligheden til at rose Handelsuddannelsen:

"Handelsuddannelsen er en fremragende uddannelse, der forener praktiske kompetencer og teoretisk indsigt i at drive virksomhed i en kompliceret verden. Handelsuddannelsen er et godt afsæt for spændende jobs og videre uddannelse."

Årets fagprøvepris 2019 uddeles på den vindende elevs praktikvirksomhed den 28. juni 2019 og er på 25.000,- kr. Eleven modtager desuden et indrammet diplom.

Herudover modtager Praktikvirksomheden en sølvfigur udarbejdet af den kendte guldsmed Nicolai Appel, http://www.nicolaiappel.dk/.

Flere oplysninger:

Kontaktperson: Michael Boas Pedersen, DI på 31318137 og Claus Agø Hansen, HK/Privat 40459528

Udviklings- og samarbejdsfonden er en overenskomstaftalt fond mellem DI og HK/Privat som blandt andet har til formål at igangsætte forsøgs- og udviklingsprojekter, der skaber de bedst mulige forudsætninger for virksomheders- og medarbejderes udvikling.