Nye merkantile bekendtgørelser

Undervisningsministeriet har udstedt nye merkantile uddannelsesbekendtgørelser, som alle træder i kraft den 1. august 2019.

Uddannelsesnævnet har udarbejdet en præsentation af ændringerne til ”fagfolk”. Præsentationen medtager også en række spørgsmål om ”overgangsbestemmelser”, som Uddannelsesnævnet har fået besvaret af Undervisningsministeriet.

- Præsentation af ændringer i de merkantile uddannelser