Retail manager – detailhandelsuddannelsen

Det bliver nu muligt at udvide oplæringen inden for detailhandelsuddannelsen med et ekstra trin til Retail manager. Retail manager bygger oven på de tre hidtidige specialer salgsassistent, digital handel og convenience.

Retail manager oprettes for at imødekomme en generel tendens i branchen om, at praktikvirksomhederne primært ansætter de elever, der ser detailbranchen som en karrieremulighed og gerne vil fortsætte deres karriere inden for detailbranchen som ledere/butikschefer. Retail manager er derfor målrettet mere komplekse jobfunktioner i forhold til driften af en butik.

Retail Manager (trin 2) kan gennemføres med en særskilt 1-årig uddannelsesaftale efter, at eleverne allerede er udlærte (trin 1), eller indgås fra starten af hovedforløbet som en 3-årig aftale (trin 1+2).

Retail Manager (trin 2) omfatter 6-10 ugers specialefagsundervisning samt en uge til fagprøve.