Kortere grundforløb til elever med stx, hf eller htx

Grundforløb til studenter afkortes til 5 uger fra de nuværende 10 uger, og indholdet i grundforløbene består fremover af 2 grundfag samt det uddannelsesspecifikke fag.

Aftalen ”Fra folkeskole til faglært”, der blev indgået den 22. november 2018, betyder, at elever med stx, hf eller htx-baggrund alene behøver at gennemføre et 5 ugers grundforløb, før de starter på hovedforløbet i de 4 merkantile uddannelser.

Afkortningen betyder, at de faglige udvalg reducerer antallet af grundfag fra tre til to fag. Virksomhedsøkonomi er stadig fælles for alle fire uddannelser, og desuden er Afsætning medtaget i Detail, Handel, og Event, mens Informationsteknologi er medtaget i Kontor.

Se også nyheden om, at overgangskravene for Detail og Handel fremover er identiske, og at det dermed er muligt at skifte mellem de to uddannelser uden supplering, fordi også de to uddannelsesspecifikke fag bliver identiske.

 

Detail

Event

Handel

Kontor

Virksomhedsøkonomi, C-niveau

x

x

x

x

Afsætning, C-niveau

x

x

x

 

Informationsteknologi, C-niveau

     

x

USF/Uddannelsesspecifikt fag og grundforløbsprøve

X

x

X

x