Standardmerit for elever med EUX 1. del

Elever med bevis for EUX 1. del har fremover fuld standardmerit i forhold til at skifte til de andre merkantile uddannelsers hovedforløb. Eleverne kan derfor indgå uddannelsesaftale inden for alle merkantile uddannelser uden supplering af grundforløbet, hvis de skifter uddannelse.

Fra og med den 1. august kan en elev, der har bevis for EUX 1. del, skifte mellem de merkantile uddannelser, uden eleven skal optages på grundforløbet på den uddannelse, som eleven skifter til.

Det er håbet, at dette kan være med til at lette de merkantile EUX-elevers overgang til hovedforløb og fjerne en mulig barriere, så flere EUX-elever fortsætter på hovedforløbene.

Denne skiftekompetence gælder kun for elever med bevis for EUX 1. del, mens elever med bevis for GF2 fortsat skal supplere, hvis de skifter uddannelse. Se dog nyheden om de nye identiske grundforløb for detailhandels- og handelsuddannelsen, som gør det muligt at skifte uden supplering mellem de to uddannelser.