Nye målinger for elev- og virksomhedstrivsel

Undervisningsministeriet offentliggjorde tidligere i dage trivselsmålingerne for 2018. Tallene afslører, at de merkantile virksomheder og elever er de mest tilfredse. 

Hvert år bliver eleverne og virksomhederne spurgt om, hvor tilfredse de er med erhvervsuddannelserne, samarbejdet mellem skole og virksomhed, samt en masse andre spørgsmål, der skal belyse tilfredsheden. 

De merkantile uddannelser scorer alle meget højt og er enten forblevet høje eller steget i forhold til sidste år. 

Elevtrivsel - Hovedforløb 2017 2018
Detailhandelsuddannelse med specialer 4,3 4,3
Eventkoordinatoruddannelsen 4,2 4,4
Handelsuddannelse med specialer 4,2 4,2
Kontoruddannelse med specialer 4,2 4,2

 

Ovenstående tabel viser elevtrivslen på en skala fra 1-5, hvor 5 er højest. Her fastholder Detail, Handel og Kontor den høje score fra sidste år, mens Event stiger fra 4.2 til den højest scorende uddannelse med 4.4.

Virksomhedstilfredshed 2017   2018  
Detailhandelsuddannelse med specialer 7,90     8,09    
Eventkoordinatoruddannelsen 7,71 7,25
Handelsuddannelse med specialer 7,77 7,84
Kontoruddannelse med specialer 7,99 8,05

 

Også virksomhederne er tilfredse med eleverne. Her kan der registreres stigninger på både Detailhandel-, Handel- og Kontoruddannelsen.