Praktikpladssituationen, marts 2019

Marts måned er opgjort, og der er stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på de tre store merkantile uddannelser.

Indgåede aftaler i forhold til samme tid sidste år:

Detail +29%
Event -5%
Handel +29%
Kontor 2%
Fitness 0% og
Tandklinikassistentuddannelsen -10%

Handelsuddannelsen ligger på nuværende tidspunkt i indeks 29% når man sammenligner med sidste år, mens der på Detailhandelsuddannelsen er indgået 19% flere uddannelsesaftaler sammenlignet med sidste år.

På både Handel-, Detail- og Kontoruddannelsen er der sket en stigning i antallet af aftaler med EUX elever. Både når der kigges på antal aftaler samt andelen af alle indgåede aftaler, ser EUX ud til at være i stigning sammenlignet med 2018.

Der bliver også indgået flere aftaler med de unge EUXere på uddannelserne.

Tallene fordeler sig på følgende måde:

euxaftaler