Stigning i antallet af elever, der tager praktik i udlandet

Antallet af elever, der tager hele eller en del af sin praktik i udlandet er stigende på det merkantile område

Der er flere og flere elever, der vælger at tage en del af praktikken i udlandet. 

Det viser den nyeste opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Antallet af elever, der vælger at indgå en aftale med en udenlandsk virksomhed er steget fra 303 elever i 2011 til 487 elever i 2017.

Det er specielt elever på Handel- og kontoruddannelsen, som vælger at tage til udlandet. I 2017 var 396 af de 487 skoleudsendte elever fra en af de to uddannelser.

Antallet af udstationeringer - Elever, der tager til udlandet med dansk uddannelsesaftaler - er derimod faldet siden 2013. 

Via linket til højre kan man se, hvem der vandt dette års førstepræmie i PIU konkurrencen.