De nyudannedes beskæftigelsesfrekvens er stabil

Beskæftigelsessituationen for nyuddannede inden for detailhandels- handels- og kontoruddannelserne har været stabil de senere år.

Ministeriet har netop offentliggjort beskæftigelsesfrekvenser for de elever, der blev uddannet i 2016, og de viser som nævnt en stabil udvikling inden for detailhandels-, handels- og kontoruddannelserne, mens Eventkoordinatoruddannelsen oplever et fald i beskæftigelsen og i antallet af nyuddannede.

Beskæftigelsen for tandklinikassistentuddannelsen er steget, og frekvensen er på 0,69 mod 0,57 for 2014-årgangen.

Endelig er frekvensen for fitnessuddannelsen også opgjort for blot 20 nyuddannede fra 2016 og er på 0,60.

Se en mere detaljeret opgørelse her.

Opgørelsen af beskæftigelsesfrekvenserne fortæller også, at elever, der er udlært i praktikvirksomheder, har en betydeligt bedre beskæftigelsessituation end elever udlært i skolepraktik. Se nærmere om forskellene her