Digitale købmænd er det nye sort

Handel på nettet er kommet for at blive. Der blev sidste år sat dansk rekord i onlinehandel og alle analyser viser, at udviklingen kun går en vej. Danskerne handler mere og mere online.

Men det er ikke kun forbrugerne, som handler ind online. De danske virksomheder oplever også, at B2B handlen i stigende grad foregår digitalt.
Virksomhederne har derfor længe efterspurgt digitale kompetencer hos deres medarbejdere og det ny speciale Digital handel B2B vil kunne imødekomme en del af efterspørgslen:.

”Der er et stort behov for digitale købmænd i de danske handelsvirksomheder, og vi ser den nye uddannelse som et godt skridt på vejen” siger Annette Falberg, branchedirektør ved DI Handel.

Den nye uddannelse, som Falberg taler om, er specialet Digital Handel B2B.

Formanden for det faglige udvalg for Handelsuddannelsen med specialer, Michael Boas, har da også store forhåbninger til specialet, som skal være med til at ruste kommende handelselever til den digitale handelsverden
”Det nye speciale Digital handel B2B skal være med til at sikre, at også Handelselever er klar til den hastige teknologiske udvikling og kan matche de kompetencer, der efterspørges på fremtidens arbejdsmarked”

Digital Handel B2B har været udbudt siden 1. august. Virksomheder kan kontakte en lokal handelsskole for at blive godkendt til at uddanne elever.