Karrierespring inden for Offentlig Administration og Lægesekretær

Nu har AMU-kursister, der gennemfører de nyeste kurser inden for Offentlig Administration og Administration i Sundhedssektoren, muligheden for at tage et stort spring mod akademiuddannelser. Indholdet i de nye kurser svarer nemlig til indholdet i fag på akademiniveau. 

AMU-kursisten har mulighed for at gå til eksamen på et erhvervsakademi og dermed opnå mellem 5-10 ECTS efter bestået fag og eksamen. Kurserne kan også give merit i forhold til valgfri specialefag på erhvervsuddannelsen inden for specialet Offentlig Administration på Kontoruddannelsen og specialet Lægesekretær.

Det drejer sig om følgende AMU-kurser:

  • 48661 Borgerkommunikation
  • 48662 Borgervejledning
  • 48663 Budget og regnskab i det offentlige
  • 48664 Forløbskoordinering
  • 48665 Sundhedsdata og DRG
  • 48666 Offentlig økonomi og styring

Målgruppen er fortsat faglærte eller ufaglærte medarbejdere, der arbejder med forskellige former for administration i det offentlige.