Nye kurser inden for Offentlig Administration

Nu får kursister, der arbejder med administration i det offentlige, og som ønsker at styrke sine kvalifikationer, muligheden for at blive faglært og bygge bro til videreuddannelse.

Der er udviklet nye arbejdsmarkedsuddannelser inden for ”Offentlig Administration”, der vil give kursisterne mulighed for at få merit i forhold til de obligatoriske specialefag inden for Kontoruddannelsens speciale Offentlig Administration.

Kursusforløbet består af 3 kurser/pakker. Det anbefales, at kursisten tager kurserne i rækkefølge, men kurserne kan også tages enkeltvis:

  • 47947 Offentlig administration 1
  • 47948 Offentlig administration 2
  • 47949 Offentlig administration 3

Deltagerne vil efter kurserne kunne håndtere de administrative processer på en offentlig arbejdsplads, herunder organisationsudvikling, sikring af lovgivnings- og økonomisk forsvarlig behandling af administrative opgaver og planlægning af den mest hensigtsmæssige administrative løsning.
Kurserne kan kombineres med mange andre kurser målrettet administrative medarbejdere, læs nærmere på amukurs.dk.